O nasStudia doktoranckie podlegają prorektorowi ds. nauki:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, e-mail: rn@prz.edu.pl

Politechnika Rzeszowska prowadzi studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Uczestnicy studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych. Studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne wydziały:
- Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - Budowa i eksploatacja maszyn, Mechanika
- Wydział Elektrotechniki i Informatyki - Elektrotechnika, Informatyka
- Wydział Chemiczny - Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna
- Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - Budownictwo, Inżynieria Środowiska

Na Politechnice Rzeszowskiej studia doktoranckie uruchomiono w roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez Wydział praw nadawania stopnia doktora habilitowanego. Od roku 2011 studia doktoranckie (studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) prowadzone są na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w zakresie dyscypliny naukowej Elektrotechnika, a od roku 2012 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym w dyscyplinie technologia chemiczna oraz w dyscyplinie inżynieria chemiczna. W roku 2013 utworzono studia III stopnia na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Kierownicy studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach:
- WBMiL - dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl
- WEiI (elektrotechnika) dr hab. Stanisław Pawłowski, e-mail: spawlo@prz.edu.pl
- WEiI (informatyka) prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, e-mail: ltrybus@prz.edu.pl
- WCh - prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz, e-mail: kalembic@prz.edu.pl
- WBIŚiA - dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, e-mail: sleczka@prz.edu.pl